Beneficiari

Deprivarea materială severă este un flagel care ne afectează pe toți:

  • un procent de 29,9% din totalul populației din România se confruntă cu lipsuri materiale severe;
  • un procent de 41,7% dintre șomerii tineri,  28,7 % dintre vârstnici și 37,9% dintre copii nu își pot satisface nevoile alimentare de bază;
  • un procent de 59,8% dintre  familiile cu 3 și mai mulți copii și 39,8% dintre familiile monoparentale trăiesc sub pragul sărăciei.

Beneficiarii acestui proiect

Sunt persoane dintre cele mai vulnerabile, beneficiare ale Programului pentu Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, al Uniunii Europene

Potențiali beneficiari ai acestui proiect

Conform statisticilor și evidențelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în comunitate trăiesc multe persoane cu venituri reduse, care pot beneficia, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, de programele desfășurate în cadrul acestui proiect.

În perioada 2011-2016, s-a stabilit anual, în medie, un număr de 4800 prestații sociale (buget complementar, indemnizații, carduri parcare, bilete transport gratuit);.

Un număr semnificativ de pensionari la limita de vârstă (3114) au şi încadrări în grad de handicap, fapt de natură să creeze o presiune suplimentară asupra bugetului local, atât din punct de vedere financiar cât şi al resurselor umane necesare aproximării problematicii acestor persoane.

Anticipăm că 18.000 de persoane vârstnice și 1000 de familii monoparentale sau cu mulți copii vor primi hrană prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6.